Selecteer een pagina

Wat betekenen de milieuvergunning en COBRACE voor het parkeren?

Vélo et trottinette garées en ville

De Brusselse code voor lucht-, klimaat- en energiebeheer (COBRACE), die op 2 mei 2013 in werking is getreden, heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 30% te verminderen ten opzichte van 1990 en het energieverbruik onder controle te houden.

Wat parkeren betreft, betekent dit dat het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen moet worden verminderd en dat er fietsenstallingen moeten komen om het woon-werkverkeer met de auto te verminderen en de stedelijke mobiliteit te veranderen.

Wat is een milieuvergunning?

De milieuvergunning is een vergunning om een activiteit uit te oefenen die een of meer geklasseerde installaties omvat, d.w.z. installaties die een impact kunnen hebben op het milieu of de omgeving. Zij is van toepassing in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is de activiteiten te controleren en de impact op het milieu of de openbare veiligheid te beperken. Deze voorwaarden zijn ofwel specifiek voor een installatie of algemeen voor een activiteitensector.

Wanneer is een milieuvergunning nodig?

De inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen om hun mogelijke gevolgen voor het milieu, de mens en de dieren te beoordelen:

 • Klasse 1: hoge impact
 • Klasse 2: gemiddelde impact
 • Klasse 3: lage impact

De klassen 1 en 2 hebben een milieuvergunning nodig om hun activiteiten te ontwikkelen.

Klasse 3 kan volstaan met een milieuverklaring (de exploitant verklaart aan het bestuursorgaan dat hij voornemens is een activiteit te ontwikkelen die weinig gevolgen heeft voor het milieu, de mens en het dier).

Wat zegt COBRACE over parkeren?

COBRACE bepaalt een maximum aantal locaties voor elke verlenging of vernieuwing van de milieuvergunning op basis van :

 

 • De oppervlakte van de kantoren in m².
 • De oppervlakte van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (zie kaart van Brussel hieronder)
Carte montrant les zones de mobilité à Bruxelles liées au COBRACE

Zone A = 1 parkeerplaats per 200 m² kantoorruimte

Zone B = 1 parkeerplaats per 100 m² kantoorruimte

Zone C =1 parkeerplaats per 60 m² kantoorruimte

Wat zijn uw verplichtingen als onderneming?

Om te weten hoeveel plaatsen u beschikbaar hebt en wat de sancties zijn als u de COBRACE-regels niet naleeft, kunt u dit rekenblad van de website Environnement.brussels invullen:

Voor wie geldt COBRACE?

Dit initiatief heeft betrekking op alle kantoorgebouwen buiten de straat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Huisvesting
 • winkels
 • ambachtelijke, industriële, logistieke, opslag- of materiaalproductieactiviteiten
 • Openbare parkings
 • Voorzieningen van algemeen belang of openbare diensten
 • Taxi’s
 • Hotelinstellingen

Bovendien worden ook parkeerplaatsen die worden gehuurd door kantoren in een nabijgelegen gebouw, getroffen, ook al valt dat gebouw niet onder COBRACE.

Het is altijd het eindgebruik van de ruimte dat bepaalt of deze al dan niet onder COBRACE valt.

En hoe zit het met de fietsplaatsen…
Wat zegt de milieuvergunning?

De milieuvergunning vereist ook de voorziening van fietsenstallingen afhankelijk van de oppervlakte van de kantoren. Zo moet er voor elke 200m² kantoorruimte ten minste één fietsplaats zijn en 2m² ruimte per fiets.

Hoe helpt eDock u de zachte mobiliteit te bevorderen?

COBRACE wil de micromobiliteit bevorderen. Dankzij eDock kunt u het slim parkeren voor elektrische fietsen en scooters toepassen.

Zo voldoet u aan de COBRACE-eis en de milieuvergunning met een gekoppelde parkeerplaats van 4 tot 8 plaatsen, ter grootte van een autoparkeerplaats.

En u geeft uw medewerkers de mogelijkheid om hun fiets of scooter vast te zetten en op te laden. Zo kunnen ze met een gerust hart werken en hoeven ze zich geen zorgen meer te maken over hoe ze hun fiets op het werk moeten stallen of opladen.

We secure, We charge, You park!

Une station eDock installée pour le permis d'environnement